ARASSA GÖTERIM/ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТ/NET INTEREST

Göterimden gelen girdejiden salgytlaryň we beýleki tutumlaryň aýrylan görnüşi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.