AUDIT KADALARY/СТАНДАРТЫ АУДИТА/ AUDIT STANDARDS

Audit işini gurnamagyň we mazmunynyň talaplaryny kesgitleýän kadalar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.