BAŞ ILÇI/ПОСОЛ/ AMBASSADOR

Bir döwlet tarapyndan beýleki bir döwlete ugradylan iň ýokary wezipeli wekil.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.