BAZAR ISLEGINIŇ EGRISI/КРИВАЯ РЫНОЧНОГО СПРОСА/ MARKET DEMAND CURVE

Taraplaryň belli bir önüme bolan islegleriniň geometrik görnüşde ýeke-ýekeden jemlenilmegi arkaly emele getirilen çyzyk.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.