Daşary ýurt walýutanyň, türkmen manadyna we ABŞ dollaryna bolan gatnaşygy

Pul birligi Gatnaşygy Köpeldiji Bahasy
TÄJIK SOMONISI ILS/TMT 1 1.055
TÄJIK SOMONISI USD/ILS 3.3174

Çeşme:Türkmenistanyň Bankara pul biržasy