Serdar

Maslahat telekeçilik, täjirçilik, maliýe we ykdysadyýet işleri boýunça
Işleri: 100

Mazmuny

Telekeçilik, täjirçilik, maliýe we ykdysadyýet işleri boýunça hasaplamalar we işiň alynyp barylşy bilen bagly maslahatlar berilýär

Habarlaşmak

buhmodel@gmail.com +99300000000

Ýene-de

Ýazuw-çyzuw