Gurluşyk ministrligi Mary atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň buýurmagynda Mary atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri aşakda görkezilen salgy boýunça 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabryna çenli kabul edilýär.

Adres: Aşgabat ş. Arçabil şaýolunyň 84-nji j.Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirligi.

Habarlaşmak üçin telefonlar : 44-46-36, 44-46-64, 44-47-56.

Çeşme: metbugat.gov.tm