//

Biznes

//

Maliýe

Dünýäde buhgalter hasabaty hemme ýerde deňmi

Belki siz bir kompaniýa bilen partnýor​ bolmagy göz öňünde tutýansyňyz​, bir kompaniýa işe girmäge höwes​ edýänsiňiz ýa-da bir kompaniýanyň aksiýasyny satyn almaga isleg bildirýänsiňiz​, emma durmuşda köplenç kompaniýalar daşyndan görnüşi...