//

Biznes

//

Maliýe

Maliýe netije ýa-da meniñ kararymyň bahasy näçe manat

Maliýe netije diýmek - islendik kabul edilýän karar esasynda döreýän maliýe ýagdaýy aňladýar. Kabul edilen kararyň netijesi gowy ýa-da erbet bolup biler. Ýönekeý mysal, köp pul sowmaklygyň netijesinde maýaňyz azalýar,...