ARASSA SATYŞ PEÝDA/НЕТТО ВЫРУЧКА/NET REVENUE

Kompaniýa tarapyndan hasabat döwrüniň dowamynda ýerlenen haryt ýa-da hyzmatlaryndan gelen girdejiden salgytlary we beýleki harajatlary aýrylandan soňra galan möçberi arassa satyş peýdasyna deň bolýar .

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.