ARASSA SÖWDA GIRDEJISI/ÇYKDAJYSY/ЧИСТЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОХОД/РАСХОД/ NET TRADING INCOME /EXPENSE

Hasabat döwrüniň dowamynda kompaniýa tarapyndan önümi ýerlemekden gazanan peýdasyny görkezýän hasap. Kompaniýanyň bu hasaby harytlary we hyzmatlary ýerlemekden gazanan girdejisiniň möçberi bilen şol onümleri öndürmek uçin eden çykdajylarynyň pul möçberiniň aratapawudyny görkezýar. Hasapda oňyn galyndynyň galmasy peýda gazanylandygyny görkezýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.