ARIFMETIKI HATAR/АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ / ARITHMETIC PROGRESSION

Sanlaryň bir-birinden tapawudynyň deň möçberde üýtgeýän görnüşde düzülen hatary.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.