ABUNAÇY; ÝAZYLYŞ GEÇIRIJI /ПОДПИСЧИК/ SUBCRIBER

Gymmatbaha kagyzyň kesgitli möçberini satyn almaklyga isleg bildirýänleri ýazga geçiriji, gymmatbaha kagyzlara ýazylmak isleýänleri ýazga kabul ediji.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.