ARIFMETIKI ORTAÇA/СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКOE/ THE ARITHMETIC MEAN

Sanlaryň jeminiň sap birlikleriniň möçberine bölinmegi bilen ýüze çykarylýan ortaça san.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.