ARTYK ÄTIÝAÇLYKLAR/ИЗЛИШНИЕ РЕЗЕРВЫ/ EXCESS RESERVES

Kesgitlenen ätiýaçlyklar talabynyň möçberinden artyk möçberde bank tarapyndan çekilen serişdeleriň bir bölegi hökmünde atiýaçlandyrylan aktiwler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.