ARTYKMAÇ HUKUKLY PAÝNAMA/ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ АКЦИЯ/ PREFERRED SHARE.

Eýesine, adaty paýnama garanyňda, kompaniýanyň maýasy, girdejisi, dolandyrylşy babatynda artykmaç hukuklar berýän paýnama.      Berkidilen paýy diwidenti bolup, şereketiň maliýe ýagdaýyna garamazdan, artykmaç hukukly paýnama eýeleri bellenilen paý hakyny alýarlar. Şereketiň öňki bar bolan paýdarlaryna, şereketiň esaslyk maýasyndaky paýyna görä täze goýberilen paýnamalardan satyn almaklyga hukuk berýän paýnama. Ýagny artykmaç hukukly paýnana paýdara şereketrň maýasyna goşulyşmagada hukuk berýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.