ARTYKMAÇ ISLEG/ИЗБЫТОЧНЫЙ СПРОС/ EXCESS DEMAND

Belli bir bazarda, sarp edijileriň satyn almak isleýän önümleniň möçberiniň satuwda bolan önümleriň möçberinden köp bolmagy. Artykmaç isleg ýüze çykan ýagdaýynda beýleki täsirleriň üýtgewsizlik şertlerinde önümleriň bahalarynyň gymmatlamagyna, netijede islegiň we teklibiň deňleşmegine getirýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.