AÝLANMAÝAN PUL/ИЗБЫТОЧНЫЕ ДЕНЬГИ/ IDLE MONEY

Belli bir döwürde şahsy we ýuridiki taraplarda saklanylýan, bazardaky dolanyşykdan daşary çykan söwdada ulanylmaýan serişdeleriň jemi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.