ARTYKMAÇLYKLY GIRIŞ/ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ДОСТУП/PRIVILEGED ACCESS

Mysal üçin, daşary ýurt banklarynyň içerki bazara girmäge,  artykmaç hukukly karz alyjylaryň döwlet tarapyndan ýeňillikler üpjün edilen karzlara, býujet maliýeleşdirmesine we.ş.m. bolan artykmaçlyk beriji mümkinçilikleri.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.