ASIDTEST GATNAŞYGY/ACID TEST RATIO

Gündelik elýeterli hususy serişdeleriň (nagt serişdeleriň, ýeňil ýerlenilýän önümleriň) gündelik bergilere bolan gatnaşygy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.