ASSIMILÝASIÝA/АССИМИЛЯЦИЯ/ASSIMILATION

Etniki ýa-da medeni azlyk toparlaryň häkimlik edýän uly toparyň içine garyşyp, ýok bolup gitmegi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.