AŞA GYZMA/ПЕРЕГРЕВ/OVER HEATING

Ykdysadyýetde hususy we döwlet pudaklarynyň ähli çeşmeleriniň ykdysadyýete doly çekilmegi, ilat doly iş bilen üpjün edilip, gozgalmaýan emläklere bolan islegiň gitdigiçe artmagy, maliýe görkezijileriň iň ýokary nokadyna ýetmegi mundan beýläk-de durnukly ösüşiň tükenýän we ykdysadyýetde çökgünligiň başlaýan döwrüni aňladýan termin.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.