ATLY OBLIGASIÝA/ИМЕННАЯ ОБЛИГАЦИЯ/ REGISTERED BONDS

Eýesi obligasiýa göterijileriň sanawynda bellige alnan obligasiýa. Obilgasiýanyň ýüzünde onuň eýesiniň ady görkezilip bilner.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.