AUDIT WE HASABATA BOLAN TALAPLAR/ТРЕБОВАНИЕ К АУДИТУ И ОТЧЁТНОСТИ/ AUDIT AND REPORTING REQUIREMENTS

Auditiň we hasabatyň mazmunyny we olary gurnamagyň tertibini kesgitleýän kadalar we düzgünler toplumy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.