AUDITORYŇ PIKIRI/МНЕНИЕ АУДИТОРА/AUDITOR'S OPINION

Auditor tarapyndan ykdysady subýektiň buhgalter hasabatyna we hasabatlylygyna audit kadalaryna laýyklykda geçirilen barlagynyň netijesini (hasabatyň dogrudygy ýa-da ýalňyşdygy baradaky) pikirini yglan etme.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.