AUKSION/АУКЦИОН/AUCTION

Bazar söwdasynyň görnüşi bolup, munda alyjylar hem-de satyjylar öz aralarynda bäsleşýarler we has bäsleşikli bahalaryň kesgitlenmegini üpjün edýärler. Auksionyň birnäçe görnüşleri bar ýönekeý auksion (ýagdaýy pes bergidaryň emlägini satma), iki derejeli üznüksiz auksion (hazirki zaman gymmat baha kagyzlar biržasy).

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.