AWTARKIÝA /АВТАРКИЯ/ AUTARCHY

Ýurduň öz-özüni öz öndürýän önümleri bilen üpjün etmegini we beýleki döwletler bilen söwda etmezligini göz öňünde tutýan ykdysady düzgün. Häzirki wagtda bu düzgün hiç bir ýurtda ýok.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.