AWTOMATIKI GOÝUM/АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕПОЗИТ/AUTOMATIC DEPOSIT

Müşderi öz adyna gönükdirilýän çekleň öz hasabyna awtomatiki geçirilmegi üçin gonüden-göni banka ugradylmagyny tabşyrýar, mysal üçin zähmet haky tölegleri boýunça ulanylyp biliner.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.