AWTOMATLAŞDYRMA/АВТОМАТИЗАЦИЯ/ AUTOMATION

Hasaplama, maglumat ýygnama,senagat önümçiligi we beýleki işleriň tutuş toplumynyň adam zähmetini ulanmazdan ýeke-täk gözegçilik ulgamynyň üsti bilen işlemegini üpjun edýan mehaniki ýa-da elektron maşynlaryň enjamiaryň ornaşdyrylmagy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.