AWTONOM SARP EDIŞ/АВТОНОМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ/AUTONOMOUS CONSUMPTION

Milli girdejiniň möçberine garamazdan amala aşyrylýan sarp ediş harajatlary.

 

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.