AÇYK BAGLAMA /ОТКРЫТОЕ СВЯЗЫВАНИЕ/ OPEN BIDDING

Alyjylaryň arasynda ýiti bäsleşik döredip, önümi iň gymmat bahadan satyn aljak alyjyny tapmak üçin ulanylýan satyş usuly. Açyk baglamanyň netijesi şol döwürdäki umumy ykdysadyýet bilen göni baglanyşykly bolup, ykdysady ösüş wagtynda bahalar ýokary galýar, ykdysadyýetiň pese gaçýan döwründe bahalar hem pese gaçýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.