AÝLYK ZÄHMET HAKY/МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛATA/MONTHLY SALARY

Fiziki şahsyň bir aýyň dowamynda çekilen zähmeti üçin tölenýän puluň möçberi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.