AÝRATYN ÇYLŞYRYMLY MALIÝE ULGAMLARY/ИЗОЩРЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ /SOPHISTICATED FINANCIAL SYSTEMS

Ösen ýurtlarda ýüze çykan, maliýe araçylarynyň, maliýe gurallarynyň we ýollarynyň aýratyn ösen we çylşyrymly toruny, olaryň hereket edýan bazarlarynyň köp görnüşliligini, bazarlaryň gatnaşyjylarynyň köplügini we hünär derejesiniň ýokarylygyny, aýratyn ösen hukuk, kadalaşdyryjy, maglumat-tehnologik infrastrukturany özünde jemleýän maliýe ulgam.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.