AZLYGYŇ PAÝY/ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА/MINORITY INTEREST

Kärhananyň paýdarlar maýasynda keseki azlyk taraplaryň (eýeleriň) paýy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.