B GÖRNÜŞLI ÖZARA MAÝA GOÝUM GAZNASY (ВЗАИМНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД типа Б/B Type MUTUAL FOND

Gysga möhletli maýa goýum gymmatlyklary B görnüşli gaznalaryň A görnüşli gaznalara göra töwekgelçiligi az bolýar. Şoňa görä-de girdeji getirijilik derejesi A görnuşli gaznalaryňkydan pesdir.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.