BAGLANAN KARZLAR/СВЯЗАННЫЕ КРЕДИТЫ/ TIED LOAN

Halkara karz operasiýalarynda  kähalatlarda  karzyň näme maksatlar boýunça ulanylmalydygy karzy beriji ýurt tarapyndan kesgitlenilýär. Şeýle karzlara daňylan ýa-da baglanan karzlar diýilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.