BAGLANYŞYKLY ÖNÜMLER/СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ/ RELATED PRODUCTS

Şol bir önümçilik işiniň dowamynda ýüze çykýan dürli hilli iki önüm. Mysal üçin, et önümçiliginde deriniň hem öndürilmegi we ş.m. Şu ýerde et we deri baglanyşykly önümlerdir.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.