BAGLANYŞYKLY TARAPLAR BILEN GELEŞIKLER/СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ/ RELATED PARTY TRANSACTIONS

Mysal üçin, bankyň öz ýokary wezipeli gullukçylary we ýolbaşçylary bilen geleşikleri.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.