BAGYŞ ETME/ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ DONATION

Yzyna gaýtargysyz berilýän kömek. Ol pul, haryt, tehniki enjamlar we ş.m. dürli görnüşlerde bolup biler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.