BAHA SYÝASATY/ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА/PRICE POLICY

Bir kärhananyň ýa-da ykdysadyýeti dolandyryjy adamlaryň bahalary islenilýän derejede saklamak üçin alyp barýan esasy ugry.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.