BAHA ARALYGY/ЦЕНОВОЙ ПРОМЕЖУТОК/ PRICE RANGE

Bellenilen döwrüň dowamynda paýnamanyň bahasynyň iň ýokary we iň pes derejeleriniň aralygy, bahanyň üýtgeme aralygy. Adatça paýnamanyň esasy edilip bahasyndan +10% möçberinde bellenilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.