BAHA BASGANÇAGY/ЦЕНОВАЯ СТУПЕНЬКА/ PRICE STEP

Her bir paýnamanyň bahasynyň bir gezekde üýtgedilip bilinjek iň pes derejesi. Bu üýtgeme derejesi bahanyň esasy üýtgeýiş aralygyna görä kesgitlenilýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.