BAHA BOÝUNÇA KÖMEK PULY/ЦЕНОВАЯ СУБСИДИЯ/PRICE SUBSIDY

Mysal üçin, satyjynyň harytlaryny bazar bahasyndan arzan satandygy bilen bagly çeken ýitgileri üçin döwlet tarapyndan öwezini dolma tölegi. Başga bir mysal, satyn alyjynyň harytlary bazar bahasyndan döwlet tarapyndan merkezleşdirilip kesgitlenen derejesinden ýokary bolan bahadan satyn alnandygy bilen bagly çeken ýitgileriniň öwezini dolma tölegi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.