BAHA INDEKSI/ИНДЕКС ЦЕН/ PRICE INDEX

Belli bir döwre görä soňraky döwüre bahalaryň näderejede üýtgändigini görkezýan görkeziji. Lomaý haryt bahalarynyň dereje görkezijileri we sarp edijiler bahasynyň dereje görkezijileri diýlen iki görnüşe bölünýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.