BAHA INDIKATORY/ЦЕНОВОЙ ИНДИКАТОР/PRICE INDICATOR

Diňe bahanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, almak ýa-da satmak barada netije berýän görkeziji.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.