BAHA GÖZEGÇILIGI/ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ/PRICE CONTROL

Bahalaryň derejesiniň  dowamly we ýokary derejede üýtgemesine garşy döwlet tarapyndan görülýän çäreler we kadalaşdyryş işleri.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.