BAHA ÖŇBAŞÇYSY/ЦЕНОВОЕ ЛИДЕРСТВО/ PRICE LEADERSHIP

Bazarda agalyk ediji şereketiň belli bir önüm boýunça baha syýasatyny bazardaky beýleki şereketleriň hem höwes bilen ýöretmeleri. Bu ýagdaý köplenç oligipoliýa bazarlarynda ýüze çykýar. Şereketleriň agalyk ediji kärhananyň ýöredýän baha syýasatyny ýöretmekleriniň sebäbi baha bäsdeşliginiň netijesinde döräp biljek zyýanlaryň öňüni almakdan ybaratdyr.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.