BAHA OSILÝATORY/ЦЕНОВОЙ ОСЦИЛЛЯТОР/ PRICE OSCILLATOR

Baha osilýatory iki sany tapawutly hereket edýän ortaça arasyndaky tapawutly göterim ýa-da baha görnüşinde hasaplaýan model. Gysga möhletli hereket edýän ortaça uzak möhletli hereket edýän ortaçadan uly bolsa, “Al” buýrugy emele gelýär, kiçi bolsa, “Sat” buýrugy emele gelýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.