BAHA DISKRIMINASIÝASY/ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ/ PRICE DISCRIMINATION.

Şol bir harydyň ýa-da hyzmatyň harajatlarynyň hiç hili üýtgemändigine garamazdan, dürli ýerlerde we dürli taraplara dürli bahalardan satylmagy. Baha tapawutlandyrmasyny amala aşyrmak üçin satyjy tarapyň az derejede bolsa hem monopolistik täsire eýe bolmagy, bazarda hem şu harydy başga alyp-satarlaryň bolmazlygy hökmandyr.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.