BAHADAN DAŞARY BÄSDEŞLIK/НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ/ NON-PRICE COMPETITION

Kärhanalaryň söwda operasiýalarynda we girdeji ugrunda baha üýtgemeleri bilen bagly bolmadyk bäsdeşlikleri. Mysal üçin, harydyň hilinde, mahabatlandyrma etmekde, hyzmatlaryň görnüşinde we ş.m. bäsdeşlik.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.