BAHASY EMELI ÝOKARLANDYRYLAN HASAPLAŞYK/СЧЕТ С ИСКУССТВЕННО ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНОЙ/OVER INVOICE

Pul möçberi emeli ýokarlandyrylan hasap faktura import edijiniň we eksport edijiniň ylalaşygy boýunça ýazylýar. Bahanyň kadaly bahadan ýokarky bölegi daşary ýurt bankynda saklanyp galýar we bu ýagdaý import edijä häkimlikler tarapyndan daşary ýurt puluny satyn almak we çalyşmak bilen bagly girizilen çäklendirmelerden sowulyp geçmäge mümkinçilik berýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.